Dane do przelewów

Konto na które wpłacamy składki klubowe i inne :

Biuro Podk. ZW LOK nr: 28 1240 4764 1111 0000 4863 7996

W tytule proszę wpisać:
Imię i Nazwisko (członka klubu) KS Kasztelan;
np. składka członkowska na 2022 rok 300,00 zł.