FAQ

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549) – (pobierz)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz.U. 2014 poz. 1224) – (pobierz)