Warunki przyjęcia

W celu przyjęcia w poczet członków Klubu Strzeleckiego „Kasztelan” LOK Rzeszów, należy uzupełnić, podpisać i złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja członkowska do LOK – (pobierz.doc) (pobierz.pdf)

2. Wniosek o przyjęcie do KS Kasztelan – (pobierz.doc) (pobierz.pdf)

3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – (pobierz.pdf)

4. Kserokopie innych dokumentów związanych ze strzelectwem.

5. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym o niekaralności – do wglądu. Z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy służb mundurowych po okazaniu aktualnej legitymacji służbowej.

6. Karta treningowa, niezbędna do dopuszczenia do egzaminu na patent strzelecki – (pobierz)

Karta treningowa prowadzona jest przez nowo przyjętego członka klubu do czasu zdania egzaminu na patent strzelecki.

Z kartą należy uczęszczać na treningi i prowadzący trening odnotowuje w niej odbycie treningu.

 

W przypadku zawodników zmieniających przynależność klubową należy dołączyć wniosek o zmianę klubu – (pobierz)