Historia

Powstanie Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie datuje się na rok 1990. Zalążkiem było Koło Strzeleckie powstałe przy Przedsiębiorstwie Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „Security Office” w Rzeszowie, którego właścicielami byli: Bogdan Porada i Roman Ciosek. Do współzałożycieli Klubu Strzeleckiego przy Zarządzie Rejonowym LOK w Rzeszowie należą m.in. Czesław Kondraciuk, Zdzisław Leja, Marian Łuczak, Krzysztof Kawalec, Jan Machowski i Antoni Mikrut – ówczesny Prezes Zarządu Rejonowego LOK w Rzeszowie.

Na początku działalność Klubu ograniczała się do organizacji nielicznych zawodów strzeleckich na różnych strzelnicach i obiektach przeznaczonych do strzelań z broni sportowej. Korzystano wtedy gościnnie ze strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Głogowa Młp., ze strzelnicy wojskowej przy ul. Jagiellońskiej (obecnie Langiewicza), strzelnicy policyjnej w Zaczerniu oraz miejsc przeznaczonych do tego typu strzelań w Lubeni i Straszydłu. Grupa zawodników korzystała prawie wyłącznie z broni będącej na stanie LOK, ponieważ tylko nieliczni mieli zarejestrowaną własną prywatną broń. Uzyskiwane wyniki nie były może rewelacyjne, ale liczyła się pasja strzelecka i kontakty towarzyskie z różnymi osobami. Wzorami do naśladowania w tym czasie byli w Rzeszowie m.in. ppłk. Walenty Małecki i ppłk. Bronisław Buniowski – czołowi strzelcy z broni sportowej, centralnego zapłonu i broni myśliwskiej. W tym czasie czołowymi zawodnikami (strzelcami) byli m.in. Stanisław Leniart, Zbigniew Ryznar, Wiesław Lipiński, Grzegorz Walkowicz, Bernard Górny oraz Jolanta Leniart córka Stanisława.

Jako ciekawostkę można podać, że w październiku 1998 r. ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego, a w październiku 2000 r. drugi jego numer, który przeznaczony był dla członków i sympatyków Klubu Strzeleckiego przy Zarządzie Rejonowym LOK w Rzeszowie. Biuletyny te redagowane były przez Kolegium w składzie: Czesław Kondraciuk, Krzysztof Kawalec, Jan Machowski i Arkadiusz Stanisławski-Kloc. Zawierały one wiele cennych i ciekawym informacji m.in. na temat działalności Klubu, aktualnych przepisów prawnych i ciekawostek dot. sportu strzeleckiego.

Na początku lat dwutysięcznych z inicjatywy Prezesa Krzysztofa Kawalca Klub Strzelecki przy Zarządzie Rejonowym LOK w Rzeszowie przyjął nazwę „Kasztelan” i do dzisiaj pozostaje nazwa Klub Strzelecki „Kasztelan” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie. Nazwa ta pochodzi od nazwy firmy prowadzonej w przeszłości przez Prezesa Krzysztofa Kawalca. Pomysł ten zrodził się przy wspólnej ze mną kawie w siedzibie firmy, ponieważ wg mnie styl zarządzania tą firmą oraz ogromne możliwości i predyspozycje osobowościowe Prezesa Kawalca, pasowały do tej nazwy i miały dobre rokowania na przyszłość, co się oczywiście sprawdziło i sprawdza po dzień dzisiejszy.

Kasztelan – to wg słowników urzędnik ziemski i dostojnik tytularny zajmujący się administracją gospodarczą, obroną zamku, grodu lub dworu obronnego (zwanych kasztelem), a także sądownictwem, skarbowością i wojskowością, zasiadający w Radzie Królewskiej, a następnie w Senacie.

W okresie trzydziestolecia działalności Klubu Strzeleckiego kolejnymi dyrektorami Biura ZW LOK w Rzeszowie byli pułkownicy: Józef Szyszka, Janusz Drożański, Jerzy Iwiński, Jerzy Salamucha i Wiesław Karpiuk, którzy w sposób wydatny przyczynili się do rozwoju strzelectwa sportowego w LOK. W tym czasie Prezesami ZW LOK w Rzeszowie byli: dr inż. Józef Lorenc, płk Jerzy Salamucha i Krzysztof Kawalec, a prezesami Zarządu Rejonowego LOK W Rzeszowie: Antoni Mikrut, Marian Małecki, Janusz Szczepański i obecnie Arkadiusz Stanisławski-Kloc.

Największym liczebnie i najprężniej działającym aktualnie klubem LOK na Podkarpaciu jest Klub Strzelecki „Kasztelan” LOK w Rzeszowie z Prezesem Krzysztofem Kawalcem na czele i szczególnie aktywnymi od wielu lat członkami Zarządu : Januszem Szczepańskim i Arkadiuszem Stanisławskim- Kloc oraz Dyrektorem Biura ZW LOK w Rzeszowie ppłk(r) Wiesławem Karpiukiem, za co należą się im szczególne słowa podziękowania i uznania.

W minionym trzydziestoleciu, a zwłaszcza po 2010 roku, zawodnicy pod szyldem Klub Strzelecki „Kasztelan” LOK w Rzeszowie uzyskiwali i nadal uzyskują bardzo dobre wyniki m.in. w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski LOK czy Zawodach KŻR wygrywając zawody lub zajmując czołowe medalowe miejsca. Należy tu wymienić szczególnie doborowy tercet strzelców Panów na literę „K” (Kot Jan, Kwiatek Paweł i Kutniewski Piotr).

Aktualnie w życiu Klubu aktywnie uczestniczy ponad 400 osób, zawodników i zawodniczek w sekcjach: strzelectwa sportowego, Klubu Żołnierzy Rezerwy, strzelectwa dynamicznego, broni czarno-prochowej, sekcji trap i kolekcjonerów broni. Rozwój strzelectwa sportowego w Klubie Strzeleckim „Kasztelan” w kolejnych latach spowodował, że pojawiło się wielu innych utalentowanych strzelców, których będziemy mogli zobaczyć i oklaskiwać, przy podsumowaniu kolejnego sezonu strzeleckiego. Nastąpiła też znacząca poprawa w wyposażeniu w nowoczesny sprzęt strzelecki i organizację zawodów strzeleckich, dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Klubu, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego, którym należą się również podziękowania.

Należy podkreślić też dobrą współpracę ze służbami mundurowymi (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Służba Więzienna), samorządami, innymi organizacjami i stowarzyszeniami (w tym Polskim Związkiem Łowieckim ) oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Podziękowanie należy się również wszystkim Kołom, Klubom LOK i ich członkom z terenu m.in.: Brzozowa, Jasła, Jedlicza, Krosna, Łańcuta, Mielca, Niska, Nowej Dęby, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Żołyni oraz osobom współpracującym na wielu płaszczyznach, za dotychczasową pracę i współpracę na rzecz Klubu Strzeleckiego „Kasztelan” LOK w Rzeszowie, a jednocześnie zachętą do dalszej efektywnej działalności i współpracy.

 

 

Opracował: Jan Machowski