Zarząd

Krzysztof KAWALEC
Prezes klubu
Arkadiusz STANISŁAWSKI-KLOC
Wiceprezes oraz kierownik sekcji strzelectwa sportowego
Janusz SZCZEPAŃSKI
Sekretarz
Michał JUCHA
skarbnik
ppłk rez. Wiesław KARPIUK
Kierownik sekcji KŻR – Klub Żołnierzy Rezerwy
Hubert ĆWIKOWSKI
Kierownik sekcji strzelectwa dynamicznego
Wojciech DROZDOWSKI
Kierownik sekcji kolekcjonerów broni
Robert KYC
Kierownik sekcji broni czarno-prochowej
Paweł KWIATEK
Trener strzelectwa sportowego
Wojciech PIENIĄŻEK
Członek zarządu
Emil ŚLĄCZKA
Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

Mariusz JENCZALIK
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Janusz PĘCAK
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Mariusz KŁÓSEK
Sekretarz Komisji